ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಹತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳು

ನಿರ್ಣಯಗಳು

1.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರ ವಿಧೇಯಕ ಪಾಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಭಿನಂದನೀಯ.

2.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಭಾಷಾನೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷಾನೀತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಈಗಲಾದರೂ-

ಅ. ಜನಭಾಷೆಗಳ ಪರವಾದ ಭಾಷಾನೀತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.

ಆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಕಾರವೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇ. ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಶಾಲೆಯ ತತ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ,ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 21ಎ ಅನುಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು.

ಈ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು.

3. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಸರಕಾರದ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸರಕಾರವು ಈ  ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.

4. ಸರಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಕಲಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು.

5. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.

6. ಶಿಕ್ಷಣದ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತಾಯ್ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು.

7. ಶಿಕ್ಷಣನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾರಿಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ವಹಿಸಕೂಡದು.

8. ಪೋಷಕರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲು ಸರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

9. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಕನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತೀರ್ಪುಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಆತಂಕ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

10. ಮಾತೃಭಾಷಾಮಾಧ್ಯಮ ಪರವಾದ ಈ ಚಳವಳಿಯು, ಈಗಿರುವ ಸೀಮಿತ ನೆಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ನೇಕಾರರ, ರೈತರ, ಮಹಿಳೆಯರ, ದಲಿತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ವಿಶಾಲಗೊಳ್ಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿರುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅವರ ಜತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.