ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಸಂದರ್ಶನ

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಭಿನ್ನ ಬಣದ ನಾಯಕ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ”ಸ್ವರಾಜ್ ಸಂವಾದ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ 29.4.2015ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ

Yogendra-yadav-sandarshana-vk2