ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತುಗಳು….

27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡಿ ನಮಗಾಗಿ…. [ಕೊಡುಗೆ-ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪಾದನೆ-ಚಕ್ರಿ ಸಾರಂಗ್]

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/n8xhfQEYHQk” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>