ರಾಜಕೀಯ ಜಾದು ಮಹಾವಂಚನೆ -ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

15.2.2019 ರಂದು  ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಯೂತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ “ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯುವಜನ ಸಮಾವೇಶ”ದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು….

http://drive.google.com/file/d/1H6mt2-yGlOMsHwy_KAHKSE4-7gPBMo8A/view?usp=sharing_eil&ts=5c692c09