ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗಿರುವ ಚಿತ್ರ

ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ. ಎನ್.ಎಸ್.ಶಂಕರ್, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್, ಕೆ.ಬಿ. ಸಿದ್ಧಯ್ಯ,  ಎಚ್. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದಾರೆ.  [ಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆ-ಅಭಿರುಚಿ ಗಣೇಶ್]

30