ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಅನುಮಾನ, ಆಕ್ರೋಶದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ-ಬಿ.ಎಂ ಹನೀಫ್

22.3.2020ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಭಾನುವಾರದ ಪುರವಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ “ಈಗ ಭಾರತ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ” ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕುರಿತು ಬಿ.ಎಂ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಬರೆದ ವಿಮರ್ಶೆ..

.