ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಭರವಸೆ ಅಚ್ಚೋತ್ತಿದೆ – ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ.

 

DSC_0087

 

samagra_dharawda