ಪತ್ನಿ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ…

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿಯವರೊಡನೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು. [ಕೊಡುಗೆ-ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ]