‘ನಾಡೋಜ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂವಾದದ ಕೊಂಡಿ…

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ‘ನಾಡೋಜ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ 1.3.2013ರಂದು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂವಾದದ ಕೊಂಡಿ…[ಕೊಡುಗೆ- ಹಂಪಿ ವಿ.ವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪಾದನೆ-ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಿ ಸಾರಂಗ್]