ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಡಾ.ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ

ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ [29.12.2020] ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಂತಕರೂ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಡಾ.ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆಯವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡಿ ಅನುಸರಿಸಿ…