ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ” ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ” ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕುರಿತು 5.4.2015ರ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭಾನುವಾರದ “ಖುಷಿ” ವಾರದ ವಿಶೇಷಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಲ್ಗಾರ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ತ ಚಿತ್ರಣ.
 
Nammabanavasi-Kannadaprabha report