ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ -ಒಂದು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ-ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ