ದೇವನೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ನೇತ್ರರಾಜು…….