ದೇವನೂರು, ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿಗಳು meet ಆದಾಗ..

devanuru alanahalli

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಮಗಳು ಮಿತಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಆಲನಹಳ್ಳಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸುಬ್ಬಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರೂ ಕ್ಲಿಕ್’ ಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು.

ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವನೂರು ಮಾಮನಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಡೆದ ಫೋಟೋಗಿಂತ ಈ ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡದು..

[9.12.2015 ಅವಧಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಕೊಡುಗೆ]