ದೇವನೂರರ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ -ನೇತ್ರರಾಜು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ