ಜನಪರ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಚಿಂತನಾ ಸಮಾವೇಶ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ…

[ಜನಾಂದೋಲನಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ವತಿಯಿಂದ 2016ರ ಜುಲೈ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಪರ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಚಿಂತನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ ಚಿತ್ರಮುದ್ರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಗುಚ್ಛದ ಕೊಂಡಿ… ]