ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ ದೇವನೂರು….

ಮಿತ್ರರಾದ ಹಾಡುಪಾಡು ರಾಮು ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ದತ್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ  ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ ದೇವನೂರು…. ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ; ಇರ್ಷಾದ್ ಮೊಹಮದ್, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಮೈಸೂರು