ಎನ್.ಕೆ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದೇವ…

ದಿವಂಗತ ಖ್ಯಾತಕವಿ ಎನ್.ಕೆ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ… [ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಐಜೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು]