‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ  ನೋಡಿದಾಗ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು  ಸಂವೇದನಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.

‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.