ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ -ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರ ಮುಖಪುಸ್ತಕ ಕೃಪೆ

ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ -ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರ  ಮುಖಪುಸ್ತಕ ಕೃಪೆ. 1986 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೇತ್ರರಾಜು ಅವರು ತೆಗೆದದ್ದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತವರ ಮಿತ್ರರಾದ ರಾಮು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್.

IMG-20160712-WA0025