ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ-ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ  27.11.2019ರಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಅಭಿಮತ….ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕನ್ನಡ.ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ.ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಕೊಂಡಿ ಅನುಸರಿಸಿ ….

                 

https://kannada.oneindia.com/videos/anarhara-viruddha-devanuru-mahadeva-vaagdaali-dhnt-793500.html?fbclid=IwAR0BrYu9omOM8kLJ-WqU0LvFUV9SEjarHFj5G48Vi-2NfpfBMd5VhxyMLvg