ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ಮಂಡ್ಯದ  [ಆಶಿತಾ] ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ನಿಖಾಹ್ ಆರತಕ್ಷತೆ 18.4.2016 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳು