ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ದೇವನೂರು ಮಹದೇವರ ಹಳೆಯ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಅತಿಥಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ 14.4.2012ರ ದಿನದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ಅಭಿರುಚಿ ಗಣೇಶ್ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು.

ತನುಜಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಫೋಟೋ- ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ರಾಮು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ…

ಒಡಲಾಳ ನಾಟಕದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಅವ್ವ ನಂಜಮ್ಮ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ...